Գաղտնիության քաղաքականություն

Մենք շատ կարևորում ենք մեր այցելուների անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը:

Ներքոնշյալ դրույթները ներկայացնում են մեր գաղտնիության քաղաքականությունը, թե ինչպես ենք մեք հավաքագրում, օգտագործում, հաղորդում, բացահայտում և կիրառում անձնական տեղեկատվությունները։

Գաղտնիության քաղաքականություն

Տեղեկատվության հավաքագրման ժամանակ, կամ դրանից առաջ կնշվեն դրա նպատակները:

Անձնական տեղեկատվությունները կհավաքագրվեն և կօգտագործվեն միմիայն մեր կողմից, նշված կերպով կամ դրան համանման նպատակներով, բացառությամբ այն դեպքերի երբ ստացված է ներգրավված անձի համաձայնությունը, կամ պահանջված է ըստ օրենքի:

Անձնական տեղեկատվությունները կպահպանվեն միայն այնքան ժամանակ, որքան որ հարկավոր է վերոնշյալ նպատակներն իրագործելու համար:

Տեղեկատվությունները կհավաքագրվեն միայն օրինական և արդար ուղիներով և, համապատասխան դեպքերում ներգրավված անձի իմացությամբ կամ համաձայնությամբ:

Անձնական տեղեկատվությունները պետք է համապատասխանի այն նպատակներին, որին ծառայում է, և այդ նպատակների համար անհրաժեշտության սահմաններում պետք է լինի ճշգրիտ, ամբողջական և արդիական:

Անձնական տեղեկատվությունները կպահպանվեն կորստից կամ առևանգումից խելամիտ անվտանգության ապահովության միջոցառումներով, ինչպես նաև կպաշտպանվեն չարձանագրված մուտքերից, բացահայտումից, կրկնօրինակումից, օգտագործումից կամ փոփոխությունից:

Կայքի այցելուներին անմիջապես տեղյակ կպահվի անձնական տեղեկատվությունների ղեկավարման մասին մեր քաղաքականության և դրա կիրառումների մասին:

Cookies

noror.am-ը, ինչպես այլ ինտերակտիվ վեբ կայքեր, կիրառում է «cookies»` փոքր ֆայլեր, որոնք պահվելով Ձեր համակարգչի կոշտ սկավառակում, մեզ հնարավորություն են տալիս ստուգել կայքով Ձեր տեղաշարժի մասին տեղեկությունները` մեզ համար հնարավորություն ընձեռելով կայքը հսկել, գնահատել և բարելավել: «Քուքիները» օգտագործվում են կայքի որոշ մասերում, ապահովելով դրանց աշխատանքը, ինչպես նաև հեշտացնելու համար կայքի օգտագործումը այցելուների կողմից: Կայքի գործընկերներից որոշները նույնպես կարող են օգտագործել «քուքիներ»:

Մեր պատասխանատվությունը տեղեկատվության ապահովության հարցում

Չարտոնագրված մուտքերի կանխման, ինրպես նաև տեղեկատվության ամբողջականության պահպանման և դրա ճիշտ օգտագործման համար կիրառվում են համապատասխան ֆիզիկական, էլեկտրոնային և վարչական գործառույթներ, որոնք կապահովեն առցանց հավաքագրված տեղեկատվության անվտանգության երաշխավորման միջոցները:

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You may delete and block all cookies from us, but certain parts of the site may not work properly.